Kosten

Aan het gebruik van seniorenchat.nl zijn, buiten de kosten die al maakt om te kunnen internetten en het gebruik van uw pc, geen kosten verbonden. U zal begrijpen dat de exploitatie niet geheel zonder kosten is. Wij denken er over na of we in de toekomst naast het gratis lidmaatschap een betaald lidmaatschap aan kunnen bieden. Of dit er ooit gaat komen en hoe dit er uit moet gaan zien is op dit moment niet duidelijk